Home

igz-header


Deze website biedt informatie over de Inspectie Gezondheidszorg.

SIN-NL stelt ogv van feiten en documenten, hoofdstuk IGZ: de praktijk , vast:
De Inspectie Gezondheidszorg heeft gefaald en faalt nog steeds ondanks enkele verbeteringen, zie hoofdstuk Doofpotdossiers www.sin-nl.org.
Lees het  artikel in Trouw 4.4.2019 en het rapport van Erasmus School of Health  Policy & Management 2019 Omgaan met zachte signalen in het Toezicht

Per jaar worden in Nederland minstens 38.000 patienten ziek of invalide en overlijden circa 2000 patiënten door medische fouten. Dit is herhaaldelijk vastgesteld in onderzoeken oa van het NIVEL.

De exacte cijfers zijn niet bekend om dat artsen hun medische fouten nauwelijks registreren in de medische dossiers en nauwelijks melden bij de Inspectie Gezondheidszorg, hoewel dit wel wettelijke verplicht is.
Slachtoffers van medische fouten worden al jaren aan hun lot overgelaten, ook door de IGZ, ondanks haar wettelijke taken.

Mw  Dr R van Diemen, hoofd van de IGZ sinds 1. 12. 2012 heeft  nog steeds niet de moed en het fatsoen gehad om de positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren.
De IGZ kiest voor een zeer terughoudende aanpak van falende artsen,  en wordt gesteund door Minister Schippers.

Helaas heeft Minister Schippers maanden de tijd voor onderzoek genomen. Concrete verbeteringen zijn nog niet zichtbaar. De Tweede Kamer hoort de Inspectie Gezondheidszorg, onderdeel van de overheid, te controleren, te corrigeren en gezien het disfunctioneren per direct te reorganiseren.
In onderstaande scriptie heeft Mr J. Streekstra- van Lieshout op heldere wijze de juridische verantwoordelijkheid van de Inspectie Gezondheidszorg uiteengezet.
Scriptie Nederlands Recht J. Streekstra-van Lieshout, september 2011.pdf

SIN-NL streeft naar eerlijkheid en openheid in de gezondheidszorg.
SIN-NL streeft naar verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en naar verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg, alsmede van patientveiligheid.
SIN-NL fungeert als voorloper, als klokkenluider.
Inmiddels wordt SIN-NL in het bereiken van haar doelen gesteund door activiteiten en uitzendingen van organisaties en media zoals, oa de Algemene Rekenkamer, Argos Radio, Consumentenbond, Eenvandaag, de Letselschaderaad, de Nationale Ombudsman, Nieuwsuur, de NPCF, de NOS, NRC Handelsblad, Rechtgezet RTL 4, Tros Radar, de Volkskrant en Zembla.

Moge deze website bijdragen tot het verbeteren van het toezicht op de kwaliteit van medisch handelen en het verbeteren van de positie van slachtoffers van medische fouten.
SIN-NL roept de medische sector en de Inspectie Gezondheidszorg op om per direct daadwerkelijk eerlijke informatie en adequate hulp aan slachtoffers van medische fouten te verlenen.
SIN-NL roept Minister Schippers en de regering op om per direct te realiseren dat slachtoffers van medische fouten adequate medische hulpverlening wordt verstrekt en om bij weigering van voldoen aan hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht, artsen te berechten via snelrecht.

Waarschuwing:
Advocaten, letselschadebureau’s en rechtsbijstandverzekeraars beogen veelal geldelijk gewin in plaats van adequate belangenbehartiging van slachtoffers van medische fouten.
Contacteer SIN-NL voor informatie oa over Beer advocaten en Drost letselschadebureau.
————————————-

De boegbeelden van de IGZ

Prof. Dr. H. Kingma, arts, voormalig voormalig Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente en Prof. Dr. G. van der Wal, arts en voormalig Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg faalden. Derhalve heeft SIN-NL Prof. Dr. H. Kingma en Prof. Dr. G. van der Wal op de zwarte lijst geplaatst:
www.sin-nl.org en www.zwartelijstartsen.nl.
Drs Nico Oudendijk plv hoofd IGZ was een uitzondering, wel academisch opgeleid, maar geen arts. Hij heeft herhaaldelijk gesprekken gevoerd met SIN-NL en ook het Vertel en Herstel voorstel conform de WGBO ondertekend dec. 2007.
Zijn opvolger G. van der Wal koos echter voor doodzwijgen van de slachtofffers.
Per 1 december 2012 is Mw  Dr.R.van Diemen, arts/kindernefrologe aangesteld als opvolgster van vd Wal.

==========================