De IGZ: praktijk

De media en de Inspectie Gezondheidszorg: de praktijk
De media publiceren te weinig over het falen van de Inspectie Gezondheidszorg-IGZ.
Anno 2016 is het duidelijk dat de IGZ te weinig, en te laat optreedt tegen falende artsen alsmede veel te coulant is naar Raden van Bestuur van ziekenhuizen die medische calamiteiten waardoor patienten onnodig overlijden of ernstige gezondheidsschade oplopen.
SIN-NL heeft  62 doofpotdossiers opgesteld, waaruit het falen van de IGZ blijkt.

———–

19 nov. 2012: Inspectie Gezondheidszorg faalt na klacht over medische fouten
Lees: Rapport Sorgdrager Van incident naar effectief toezicht nov. 2012
Lees: Rapport vd Steenhoven Doorpakken: organisatieonderzoek naar de Inspectie Gezondheidszorg

2 april 2012: Falend Inspecteur-Generaal IGZ Prof dr G van der Wal betreurt verzwaren van leed
2 april 2012: Rapport Ombudsman Geen gehoor bij de IGZ

-5 juli 2011 zond Nieuwsuur een gesprek uit met dr Reinoud Bon, oud-inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg inzake falen van de Inspectie Gezondheidszorg en het UMCG inzake baby Jelmer.
Bon kwam met een kritisch rapport over het incident in Groningen. Dit oordeel trok de inspectie echter snel weer in, om het te vervangen met een rapport dat veel milder was over het UMCG en de betrokken anesthesioloog.
Ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar een calamiteit in het UMCG die de IGZ na vier jaar nog niet heeft opgehelderd.
‘Een heel goede zaak’, zegt oud-inspecteur Reinoud Bon in Nieuwsuur.
Lees de antwoorden van de IGZ op vragen van Nieuwsuur.
Lees het persbericht IGZ inzake lange duur onderzoek baby Jelmer.
-15 december 2011 presenteerde de Nationale Ombudsman Mr. A. Brenninkmeijer een vernietigend rapport over het falen van de Inspectie Gezondheidszorg en het UMCG inzake baby Jelmer.
Lees brief Nationale Ombudsman aan minister Schippers inzake falen IGZ en UMCG mbt baby Jelmer
15 dec. 2012 en Rapport Commissie-De Vries 17-01-2012 met aanbevelingen omtrent de IGZ.
-7 januari 2012 publiceerde NRC Handelsblad het artikel getiteld: Hoe baby Jelmer het rijksinspectiewezen doorprikt, zie NRC Handelsblad.
-16 januari 2012 bracht TROS Radar een uitzending over falen van de Inspectie Gezondheidszorg en kondigde de opening van een meldpunt aan, in samenwerking met de Nationale Ombudsman:www.trosradar.nl.
-23 januari 2012 kondigde TROS Radar aan dat Prof. Dr. G. van der Wal gelogen had, zie www.trosradar.nl en zie www.zorgvisie.nl.
-16 maart 2012 zond Zembla Operatie Proefkonijn uit, waaruit bleek dat het CE-certificaat op implantaten niets voorstelt, omdat bv borstimplantaten of hartdefibrillatoren niet getest zijn op gebruik in mensen. Ook wordt hte CE-certificaat geleverd wordt door bedrijven zijn die betaald worden door de fabrikant…Dit wordt bevestigd door Prof Cohen Tervaert, immunoloog AZM.
Patienten zijn dus proefkonijn zonder dat de artsen hen informeren, zie tekst van de uitzending in pdf.
De Inspectie Gezondheidszorg staat deze proefkonijnbehandelingen toe.
– Eind januari 2012 bood de Consumentenbond het zwartboek medische fouten aan de Tweede Kamer en aan Minister Schippers aan.
-24 maart 2012 zond Argos op Radio 1 een programma uit over het feit dat Prof. Dr. G. van der Wal en Minister Schippers aantoonbaar liegen over het aantal langlopende zaken bij de Inspectie Gezondheidszorg,zie Argos www.argos.nl en zie website onderzoeksjournalistiek: www.onjo.nl
-31 maart 2012 stelden Argos Radio1 en de Nationale Ombudsman weer ernstig falen van het UMCG en ernstig falen van de IGZ aan de kaak. Zie ook:
– Brief Ombudsman aan VWS inzake falen IGZ 27 maart 2012
– Brief Ombudsman aan UMCG 27 maart 2012
-31 maart 2012: Niemand doet iets voor slachtoffers van medische fouten, citaat uit artikel
Massale kritiek op falende Inspectie Gezondheidszorg, zie Volkskrant.
-31 maart 2012: De NOS uitzending: IGZ laks bij klachten patienten over disfunctioneren van de IGZ.
-31 maart 2012: Aankondiging 2 april 2012 presenteren Tros Radar en de Nationale Ombudsman
het Zwartboek over wantoestanden Inspectie Gezondheidszorg.
Het Zwartboek zal tijdens de uitzending aangeboden worden aan Minister Schippers.
-2 april 2012: Rapport Ombudsman Geen gehoor bij de IGZ.
-2 april 2012: Ook de NPCF wil betere opvang en nazorg voor slachtoffers van medische fouten.
-8 sept. 2012: Argos Radio 1 De rol van de inspectie in de VUMC-affaire
Drie weken geleden onthulde Argos dat het goed mis is in het VUMC, waarna de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het ziekenhuis onder verscherpt toezicht stelde. Daarna kwam er veel nieuws over deze zaak los, leden van de raad van bestuur stapten op en klokkenluiders werd ontslag aangezegd wat weer werd ingetrokken. Eén instantie kreeg lof in deze kwestie: De IGZ handelde snel en doeltreffend door het VUMC onder verscherpt toezicht te plaatsen. Maar klopt het beeld dat de Inspectie krachtdadig optrad? Tijd voor een reconstructie.