Links

Rechten van patiënten en cliënten in de zorg, zie bron: www.rijksoverheid.nl.

Iedereen die gebruik maakt van de zorg, heeft bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht op goede en veilige zorg, op een tweede mening van een andere arts of op inzage in het medisch dossier.

Daarnaast bestaat er het klachtrecht in de zorg. Helaas is het vrijwel onmogelijk voor slachtoffers van medische fouten om objectieve, schriftelijke rapportages van artsen omtrent medische fouten van collega-artsen te verkrijgen. Dit betekent dat een tweede mening nauwelijks kans van slagen heeft, evenmin als het indienen van een klacht bij een klachtencommissie, de Inspectie Gezondheidszorg de burgerlijke rechter of het doen van strafrechtelijke aangifte. In de praktijk staan artsen boven de wet.

SIN-NL streeft naar verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten. SIN-NL publiceert de volgende websites in het algemeen belang:

Algemeen

Zwarte lijst

Gevaren van de anti-conceptie pil