Over de IGZ

Over de IGZ
In het Rapport Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen, 2009 hekelt de Rekenkamer het gebrek aan transparantie en concludeert dat het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg tekort schiet.
15 december 2011 bracht de Ombudsman een vernietigend rapport uit over disfunctioneren van het UMCG en de Inspectie Gezondheidszorg inzake baby Jelmer citaat: Handelwijze IGZ tart elke beschrijving. De IGZ heeft geen toezicht uitgeoefend. De inspectie heeft met ongekende traagheid, gebrek aan transparantie en gebrek aan professionaliteit een rapport uitgebracht, dit ingetrokken en uiteindelijk andere conclusies gepresenteerd, bron: www.nationaleombudsman.nl

SIN-NL staat voor Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland.
Het woord “iatrogeen” betekent letterlijk: “veroorzaakt door medisch handelen”.
SIN-NL richt zich op het verbeteren van de positie van slachtoffers van medische fouten.
SIN-NL streeft naar openheid, eerlijkheid en herstelbehandeling alsmede registratie, onderzoek en preventie van medische fouten.
De medische sector, de Inspectie Gezondheidszorg en Europese instellingen erkennen het weigeren van eerlijke informatie, herstelbehandeling en registratie, doch weigeren concrete maatregelen te nemen, ondanks meerdere toezeggingen om de situatie te verbeteren.
SIN-NL streeft naar dialoog met alle betrokkenen om zo snel mogelijk tot verbeteringen te komen.
Voor concrete voorstellen zie het IEU-Manifest 2007 alsmede ons hoofdstuk Oplossingen.